Protisluneční fólie

Použití skla v architektuře je překrásné, ale přináší množství problémů, vyplývajících z vysokých energetických nákladů na provoz prosklených budov v zimě i v létě. Fólie LLumar omezí průnik tepla do objektu, vytvoří příjemnější pracovní prostředí omezením oslnění, přispějí ke zpomalení šisování koberců, závěsů i nábytku. V zimě umějí omezit únik tepla z objektu. Blokují 99% UV záření, zvyšují bezpečí.

S protislunečními fóliemi LLumar je možné dosáhnout při instalaci na sklo více než 80% odrazu celkové sluneční energie.

K dispozici jsou 3 světlosti fólií:

Venkovní stříbrná tmavá - Potlačená sluneční energie: 83%; Přenos viditelného světla: 14%; Absorbce: 28%

Venkovní stříbrná střední - Potlačená sluneční energie: 74%; Přenos viditelného světla: 25%; Absorbce: 30%

Venkovní stříbrná světlá - Potlačená sluneční energie: 58%; Přenos viditelného světla: 45%; Absorbce: 35%

Bezpečnostní fólie

Bezpečnostní a ochranné fólie LLumar jsou po celém světě aplikovány na skla budov a automobilů ke snížení bezpečnostních rizik spojených s rozbitím skla. Chrání před letícími střepy při autonehodách, vandalismu, teroristických akcích atp. Zpevněním plosklenných ploch omezují možnosti násilného vniknutí do chráněného objektu.

Pokud se sklo rozbije, chrání okenní fólie lidi a věci před střepy. Skleněné tabule lze i později po instalaci dodatečně optimalizovat fóliemi tak, aby splňovaly zákonné normy dle EN 12 600 (například ve školách, sportovních zařízeních nebo veřejných budovách)

Bezpečnostní fólie Lumar značně zvyšují odolnost skla proti náhodnému rozbití, vandalům nebo tlakové vlně způsobené explozí. Vyhovují požadavkům na odolnost P2A dle EN 356, EN12600 a GSA-2

Matné fólie

Matné fólie jsou využívány hlavně v místnostech, kde potřebujete soukromí či neprůhlednost do pokojů. Přes matné fólie LLumar není možné vidět vůbec nic.